1.  ในส่วนกลาง 
                                                                  1.1 กรมการเงินทหารอากาศ   
                                                                  1.2 กง.ทท.       
                                                                  1.3 กง.กห.
                                                                2.  ในส่วนภูมิภาค 
                                                                  2.1   มณฑลทหารบก
                                                                  2.2  จังหวัดทหารบก
                                                                  2.3  กองบิน 5  (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
                                                                  2.4  สัสดีจังหวัด
                                                                  2.5  อำเภอที่มีคลังอำเภอ 
                                                                                     หน่วยเบิกจ่ายเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ กระทรวงกลาโหม

จังหวัด

หน่วยเบิกจ่าย

จังหวัด

หน่วยเบิกจ่าย

กรุงเทพ ฯ

สป.(กง.กห.)

นครสวรรค์

มทบ.๓๑

 

กง.ทอ.

นครปฐม

สัสดีจังหวัด น.ฐ.

กาญจนบุรี

จทบ.ก.จ.

นนทบุรี

สัสดีจังหวัด น.บ.

กำแพงเพชร

สัสดีจังหวัด ก.พ.

นครนายก

สัสดีจังหวัด น.ย.

กระบี่

สัสดีจังหวัด ก.บ.

นราธิวาส

สัสดีจังหวัด น.ธ.

กาฬสินธ์

สัสดีจังหวัด  ก.ส.

นครศรีธรรมราช

มทบ.๔๑

ขอนแก่น

มทบ.๒๓

น่าน

จทบ.น.น.

จันทบุรี

สัสดีจังหวัด จ.บ.

นครพนม

จทบ.น.พ.

ฉะเชิงเทรา

สัสดีจังหวัด ฉ.ช.

หนองคาย

สัสดีจังหวัด น.ค.

ชลบุรี

มทบ.๑๔

บุรีรัมย์

จทบ.บ.ร.

ชุมพร

จทบ.ช.พ.

ปราจีนบุรี

มทบ.๑๒

เชียงราย

จทบ.ช.ร.

ปทุมธานี

สัสดีจังหวัด ป.ท.

เชียงใหม่

มทบ.๓๓

ปัตตานี

จทบ.ป.น.

ชัยภูมิ

สัสดีจังหวัด ช.ย.

ประจวบคีรีขันธ์

กองบิน ๕

ชัยนาท

สัสดีจังหวัด ช.น.

พิจิตร

สัสดีจังหวัด พ.จ.

ตรัง

สัสดีจังหวัด ต.ง.

แพร่

สัสดีจังหวัด พ.ร.

ตราด

สัสดีจังหวัด ต.ร.

พังงา

สัสดีจังหวัด พ.ง.

ตาก

จทบ.ต.ก.

พัทลุง

สัสดีจังหวัด พ.ท.

นครราชสีมา

มทบ.๒๑

เพชรบูรณ์

จทบ.พ.ช.

พระนครศรีอยุธยา

สัสดีจังหวัด อ.ย.

พะเยา

จทบ.พ.ย.

เพชรบุรี

จทบ.พ.บ.

สุรินทร์

จทบ.ส.ร.

พิษณุโลก

จทบ.พ.ล.

สุราษฎร์ธานี

จทบ.ส.ฎ.

ภูเก็ต

สัสดีจังหวัด ภ.ก.

สมุทรปราการ

สัสดีจังหวัด ส.ป.

มหาสารคาม

สัสดีจังหวัด ม.ค.

สมุทรสงคราม

สัสดีจังหวัด ส.ส.

แม่ฮ่องสอน

สัสดีจังหวัด ม.ส.

สมุทรสาคร

สัสดีจังหวัด ส.ค.

มุกดาหาร

สัสดีจังหวัด ม.ห.

สิงห์บุรี

สัสดีจังหวัด ส.ห.

ยะลา

สัสดีจังหวัด ย.ล.

สุโขทัย

สัสดีจังหวัด ส.ท.

ยโสธร

สัสดีจังหวัด ย.ส.

สกลนคร

จทบ.ส.น.

ร้อยเอ็ด

จทบ.ร.อ.

สุพรรณบุรี

สัสดีจังหวัด ส.พ.

ระยอง

สัสดีจังหวัด ร.ย.

สตูล

สัสดีจังหวัด ส.ต.

ระนอง

สัสดีจังหวัด ร.น.

อุทัยธานี

สัสดีจังหวัด อ.น.

ราชบุรี

จทบ.ร.บ.

อุดรธานี

มทบ.๒๔

ลำปาง

มทบ.๓๒

อุตรดิตถ์

จทบ.อ.ต.

ลำพูน

สัสดีจังหวัด ล.พ.

อ่างทอง

สัสดีจังหวัด อ.ท.

เลย

จทบ.ล.ย.

อุบลราชธานี

มทบ.๒๒

ลพบุรี

มทบ.๑๓

สระแก้ว

จทบ.ส.ก.

ศรีสะเกษ

สัสดีจังหวัด ศ.ก.

หนองบัวลำภู

สัสดีจังหวัด น.ภ.

สงขลา

มทบ.๔๒

อำนาจเจริญ

สัสดีจังหวัด อ.จ.

สระบุรี

จทบ.ส.บ.

กรุงเทพ ฯ

กง.ทหาร